Projektový management/office

Rozšiřování portfolia našich služeb.  

Projektový management tvoří nezbytnou součást procesů ve firmě. Jako základ úspěchu projektového managementu vnímáme v Idea Stream správné časování, plánování rozsahu, řízení závislostí včetně kapacit a detailní pohled na rozpočet a lidské zdroje. 

Projektový management a Projektová kancelář je v dnešním prostředí nedílnou součástí realizace jednotlivých projektů. Dle jednotlivých projektových plánů a definovaných rolí řídí jednotlivé zdroje pro zákaznické projekty.  Je tedy aplikací znalostí, dovedností, nástrojů a technik na projektové činnosti, tak aby splňovaly Vaše požadavky na projekty.

Zároveň je projektový management velmi komplexní oblastí, která skrývá mnoho nástrah. Základem je správné časování, plánování rozsahu, řízení závislostí včetně kapacit a detailní pohled na rozpočet a lidské zdroje. V těchto oblastech poskytujeme podporu klíčových oblastí a to:

  • ochranu potřeb zákazníka,
  • náš komplexní přístup k zákazníkovi.

Věříme ve tvorbu kredibilních vztahů, které napomáhají v realizacích a při ne mnohdy lehkých rozhodnutích.

Rádi bychom zde akcentovali fakta, na kterých stavíme celou spolupráci:

  • Pomůžeme Vám s plánováním celých nebo části projektů,
  • nabízíme pomoc i jako oponent projektu a to tam, kde Vám projekty nedělají radost,
  • upozorňujeme a odhalujeme úzká místa procesů, 
  • pomáháme koordinovat jednotlivé kroky tak, aby došlo k naplnění cílů projektu,
  • pomáháme korigovat finanční aspekty projektů.

Přistupujeme k Vám individuálně, cílíme na Vaše potřeby a zaměřujeme se na požadované oblasti. Jako nejdůležitější vnímáme průběžnou efektivní a otevřenou komunikaci, jež je nezbytná pro správnou exekuci projektu.

Navigace