Entreprise management

Rozšiřování portfolia našich služeb.  

Entreprise management zastřešuje celostní řízení IT procesů ve společnostech v souladu s firemní strategií. Vnímáme za nezbytné reagovat na potřebu zavedení efektivního řízení IT služeb či jeho optimalizaci. Často nejsou určeny priority, ztrácí se přehled o nákladech a dochází ke komunikačním problémům. Tyto fenomény mají výrazný vliv na správné poskytování služeb interním i externím zákazníkům.

V Idea Stream Vám pomůžeme s řízením IT oblasti jako celku. Může se jednat jak o překlenutí přechodné doby při změně managementu IT či při formulaci Vaší IT strategie. Umíme zhodnotit zralost IT služeb a sladit je s celofiremními cíli. Tyto oblasti zabezpečíme jednorázově, například projektem či poradenstvím během dohodnuté doby.

Nezanedbatelnou oblastí je oblast procesní, kde nastavíme stabilní, optimalizované IT a navazující procesy. Během analýzy současného stavu klademe důraz na tři základní elementy správného nastavení firemní strategie: lidé - procesy - nástroje. Společně určíme priority, které povedou k nastavení pravidel fungování Vaší společnosti a dosažení vašich cílů. Zaměříme se na řízení a měření kvality služeb, výkonnosti, spolehlivosti dodavatelů či výkonnosti Vašich vlastních pracovníků. 

Měřením dostupnosti IT a správným nastavením procesů se vyhnete zpožďování dodávek služeb, či jejich nedostupnosti. Každý požadavek v rámci společnosti budete schopni kvalitně monitorovat a v procesu se budete snadno orientovat.

Pomůžeme Vám nastavit komunikaci a sladit spolupráci mezi IT a ostatními odděleními firmy. Rozumíme, že pochopení toho, co IT dělá, může být leckdy příliš odborné. Na základě našich zkušeností s dlouholetým řízením IT Vám zprostředkujeme pochopení, aniž by se potřebná odbornost ztratila. 

Vždy hledíme na Vaše investice. V případě, že ztratíte přehled o nákladech na jednotlivé služby, vyhodnotíme situaci a pomůžeme Vám tyto náklady určit a optimalizovat. Vynecháme zbytečnou byrokracii a nastavíme potřebné klíčové ukazatele výkonnosti. Pomůžeme Vám vypracovat dokumenty, kterými zajistíme směr udržitelného rozvoje Vaší organizace. 

Při práci vycházíme z našich rozsáhlých zkušeností, o které se s vámi podělíme. Jednotlivé kroky pečlivě plánujeme a realizujeme. Grafickými výstupy zajistíme pro Vás snadné a správné pochopení řešení. Každou Vaši zpětnou vazbu oceníme a je nám nápomocná v dalších krocích.

Věnujeme maximální úsilí úpravě vašich procesů tak, aby jste byli schopni odpovídat na stále se měnící požadavky trhu. Výstupem pro Vás budou měřitelné, spolehlivé a předvídatelně fungující procesy.

Navigace