Enterprise architektura

Rozšiřování portfolia našich služeb.

V rámci oblasti služeb Entreprise Architektury se zaměřujeme na podporu podnikových cílů pomocí informačních technologií. Ty tvoří nedílnou součást správného fungování společnosti.

V sestavování a řízení IT architektury se setkáváme s celou řadou úskalí. IT dnes provozuje rozsáhlá prostředí s různými aplikacemi, procesy, či požadovanými mechanismy. Tato komplexnost často vede k nepřehlednostem, které ztěžují a mnohdy i znemožňují snadnou orientaci. Důsledkem je pak chybějící vazba na cíle a oslabené záměry managementu. Často je postrádán systém kontroly a hodnocení. Pohled IT oddělení a pohled managementu se může výrazně lišit a v tu chvíli se IT stává nepříliš funkčním blokem.

V Idea Stream podporujeme funkční přístup k zavádění, budování a údržby infrastruktury jako celku. Pomáháme vytvořit efektivní, výkonnou strukturu odpovídající Vaší vizi. Soustředíme se na všechny zainteresované skupiny ve společnosti, jejich cíle, strategie i procesy.

Díky analýze stávajícího stavu prostředí a nalezením konkrétních oblastí Vašich problémů snadněji volíme možnosti zlepšení Vašeho prostředí. A to až do stavu, jež bude pro Vaši společnost žádoucí a vyhovující. 

Pracujeme vždy s velkým objemem vstupů a naším hlavním cílem je poskytnout Vám plnou srozumitelnost našich výstupů. Díky detailnímu internímu projektovému řízení Vám prezentujeme stav našeho počínání, čerpání zdrojů a projektový průběh v kterýkoliv okamžik.

Zároveň zohledňujeme efektivitu Vašich investic a dbáme na optimalizaci Vašich nákladů s výhledem do budoucna. Ze zkušeností víme, že dobře navržená a realizovaná řešení Vám umožní umístit pouze nutné investice.

Navigace