Kdo jsme

Impulsem pro vznik společnosti Idea Stream je náš dlouhodobý kontakt s IT realitou. Za 20 let našich jednotlivých zkušeností jsme se setkali s prostředími různorodých velikostí a podob. Zažili jsme řadu více či méně veselých příběhů včetně jejich dopadů. Měli jsme možnost vidět lesk, ale i bídu v podobě trápení IT oddělení, nešvarů, či pestrých dobrodružných situací pro finanční ředitele a management.

Víme, že lze působit pozitivně a naši praxi promítáme do kvalitních služeb, jež našim partnerům přináší maximum užitku, efektivnosti a v neposlední řadě i úspor.

Idea Stream je uskupení profesně velmi zkušených lidí. Naše vzájemná spolupráce nás těší a díky naší pestrosti i vzájemně obohacuje. Naše prostředí má jasně definovaný způsob řízení, procesní zázemí, pevně dané odpovědnosti, časové vytížení a způsob odměňování. Tato transparentnost pomáhá vytvářet pracovní atmosféru, ve které mají lidé možnost i zájem pracovat a podílet se na společných řešeních pro naše zákazníky. Směrem k našim zákazníkům je naším hlavním cílem vybudovat dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře. Preferujeme spokojeného zákazníka a věříme, že je to správná cesta pro naši společnou a dlouhodobou spolupráci. Transparentnost, jasná a srozumitelná komunikace nám pomáhá ke vzájemnému porozumění a důvěře.

Navigace