Impulsem pro vznik společnosti Idea Stream je náš dlouhodobý kontakt s IT realitou. Za 20 let našich jednotlivých zkušeností jsme se setkali s prostředími různorodých velikostí a podob. Zažili jsme řadu více či méně veselých příběhů včetně jejich dopadů. Měli jsme možnost vidět lesk, ale i bídu v podobě trápení IT oddělení, nešvarů, či pestrých dobrodružných situací pro finanční ředitele a management.

Víme, že lze působit pozitivně a naši praxi promítáme do kvalitních služeb, jež našim partnerům přináší maximum užitku, efektivnosti a v neposlední řadě i úspor.

Navigace