Mid-range infrastruktury

Rozšiřování portfolia našich služeb.  

 

Sestavení, funkčnost a výkonost IT infrastruktury je podmínkou dobrého fungování nejen IT oddělení, ale vůbec celé společnosti. V podnikatelském prostředí je potřeba dynamicky odpovídat na požadavky trhu a zajistit pomocí technologií efektivní komunikaci směrem ven, ale i uvnitř organizace.

V Idea Stream Vám pomůžeme s návrhem či správou stabilní IT infrastruktury optimalizované pro Vaši společnost. Máme zkušenosti z projektů různé velikosti, na základě kterých jsme schopni určit, vést a realizovat Vaše projekty. Pomůžeme Vám při návrhu a stavbě infrastruktury neopustit zvolený směr a poskytneme Vám vždy celistvý pohled na danou oblast. 

Na základě společného dialogu a důkladné analýzy Vašich potřeb se zaměříme na oblasti, které Vás nejvíce trápí. Vytvoříme kompletní obraz o Vaší práci, fungování a především cílech, které si přejete naplnit. 

Zpracováním Vaší dokumentace identifikujeme, dle našich zkušeností, problémové body a navrhneme řešení, včetně lepšího využití komponent, posílení výkonu Vaší infrastruktury a minimalizaci přidružených nákladů na software a hardware.

Pracujeme efektivně a transparentně. V prezentacích řešení klademe důraz na stručnost a věcnost, rádi používáme vizualizace. Snadno tak můžete rozhodnout a orientujete se v naší práci a přístupu. Diskuzi vítáme, Vaše vstupy pečlivě zapracujeme a zodpovíme veškeré dotazy.

Našim cílem je být proaktivní a zajistit pro Vás plynulost podnikání, vysokou dostupnost služeb a vytvořit zároveň dobrý systém prevence před nepředvídanými událostmi, kde realizujeme včasné zásahy a zajištění minimálních dopadů na Vaše zákazníky.

Navigace